Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Hvilke vaksiner anbefales for voksne

Hvilke vaksiner anbefales for voksne

 

 

?Jeg er/har?:

Anbefalte vaksiner:

Hvor ofte??

18 år eller eldre

Difteri/ stivkrampe/ pertussis (kikhoste)/ polio?

Hvert 10.år?

Meslinger/kusma/rubella?

Én gang hvis ikke vaksinert/gjennomgått sykdommene?

65 år eller eldre

Influensa?

Hvert år?

Pneumokokker

Hvert 6. år?

Korona

Oppfriskningsdose etter anbefaling

Kronisk sykdom?

Mange kroniske sykdommer gir økt risiko for sykdommer man kan vaksinere mot. For nærmere beskrivelse se tabellen under og Vaksinasjonsveilederens kapitler om vaksinasjon i ulike livsfaser og vaksinasjon ved sykdom.

 

Gravid

Influensa?, korona og kikhoste

2. eller 3. trimester?

Ansatt i helsetjenesten med pasientkontakt

Influensa?

Hvert år?

Yrkeskrav

Mange yrker kan ha økt risiko for infeksjonssykdommer man kan vaksinere mot - Yrkesvaksinasjon 

 

Reiseplaner

Reisevaksiner 

 

 

 

 

Vaksiner ved kronisk sykdom

 

 

Jeg har en kronisk sykdom: 

Influensavaksine

Koronavaksine

Pneumokokkvaksine

Kronisk lungesykdom

Hvert år

Som anbefalt

Individuell vurdering

Kronisk hjerte-/ karsykdom
(annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

Hvert år

Som anbefalt

Individuell vurdering

Diabetes, type 1 og 2

Hvert år

Som anbefalt

Individuell vurdering

Kronisk leversvikt

Hvert år

Som anbefalt

Individuell vurdering

Kronisk nyresvikt

Hvert år

Som anbefalt

Individuell vurdering

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

Hvert år

Som anbefalt

Individuell vurdering

Nedsatt immunforsvar som følge av organtransplantasjon, stamcelletransplantasjon, blodkreft, HIV, B-celle svikt 

Hvert år

Som anbefalt

Hvert 6. år?