Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste og informasjon

LABORATORIET: På laboratoriet tar vi forskjellige prøver. Eks. blodprøver, urinprøver, pusteprøver, EKG. Prøver tas etter forordning fra lege. Svar på prøver foreligger fra en dag til 2 uker etter at de er tatt. Hvis det er behov for kontroll eller flere prøver, vil du få beskjed pr. telefon eller brev. Det er derfor ikke nødvendig å ringe for å høre svaret, hvis annet ikke er avtalt.

ENKLE UNDERSØKELSER: Dersom du skal fjerne sting, stelle sår, skylle ører og lignende, kan du ta kontakt for timeavtale på skiftestuen. 
Timeavtale på Laboratoriet

Fra april 2021 er det fint du bestiller time til tjenestene på laboratoriet grunnet stor pågang og mye venting for pasientene. Har du vært på legetime samme dag, så gjelder ikke dette.


LEGENS TELEFONTID: Dersom du trenger et kort råd eller oppfølging etter time, kan du treffe legen i telefontiden. Legens telefontid er begrenset til korte samtaler av opptil et par minutters varighet.

AVBESTILLING AV TIMER: Avtalte timer som ikke benyttes, må betales, med mindre avbestilling skjer minst dagen før.

PRISLISTE ALLMENNLEGER:
EGENANDELER:

Konsultasjon hos lege: kr160,- Tilegg for spesialist: kr 52,-
Enkel pasientkontakt, personlig eller med bud: kr.58,-
Tillegg for enkle blod- og urinprøver: kr. 57,-
Sykemeldinger, rekvisisjoner, henvisninger: kr. 69,-

Konsultasjon koster i utgangspunktet: kr. 160,-
Tillegg for spesialist i allmennmedisin: kr. 52,-
Tillegg for div. blodprøver, dyrkning, celleprøver, vevsprøver etc.: kr. 57,-

ALLE DISSE BELØPENE OMFATTES AV FRIKORTORDNINGEN
Barn inntil fylte 16 år betaler ingen egenandel.
Alle slags attester/legeerklæringer kommer i tillegg og omfattes ikke av frikortordningen.