Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste og informasjon

LABORATORIET: På laboratoriet tar vi forskjellige prøver. Eks. blodprøver, urinprøver, pusteprøver, EKG. Prøver tas etter forordning fra lege. Svar på prøver foreligger fra en dag til 2 uker etter at de er tatt. Hvis det er behov for kontroll eller flere prøver, vil du få beskjed pr. telefon eller brev. Det er derfor ikke nødvendig å ringe for å høre svaret, hvis annet ikke er avtalt.

ENKLE UNDERSØKELSER: Dersom du skal fjerne sting, stelle sår, skylle ører og lignende, kan du ta kontakt for timeavtale på skiftestuen.

LEGENS TELEFONTID: Dersom du trenger et kort råd eller oppfølging etter time, kan du treffe legen i telefontiden. Legens telefontid er begrenset til korte samtaler av opptil et par minutters varighet.

AVBESTILLING AV TIMER: Avtalte timer som ikke benyttes, må betales, med mindre avbestilling skjer minst dagen før.

PRISLISTE ALLMENNLEGER:
EGENANDELER:

Konsultasjon hos lege: kr160,- Tilegg for spesialist: kr 52,-
Enkel pasientkontakt, personlig eller med bud: kr.58,-
Tillegg for enkle blod- og urinprøver: kr. 56,-
Sykemeldinger, rekvisisjoner, henvisninger: kr. 69,-

Konsultasjon koster i utgangspunktet: kr. 160,-
Tillegg for spesialist i allmennmedisin: kr. 52,-
Tillegg for div. blodprøver, dyrkning, celleprøver, vevsprøver etc.: kr. 57,-

ALLE DISSE BELØPENE OMFATTES AV FRIKORTORDNINGEN
Barn inntil fylte 16 år betaler ingen egenandel.
Alle slags attester/legeerklæringer kommer i tillegg og omfattes ikke av frikortordningen.