Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Prisliste og informasjon

LABORATORIET: På laboratoriet tar vi forskjellige prøver. Eks. blodprøver, urinprøver, pusteprøver, EKG. Prøver tas etter forordning fra lege. Svar på prøver foreligger fra en dag til 2 uker etter at de er tatt. Hvis det er behov for kontroll eller flere prøver, vil du få beskjed pr. telefon eller brev. Det er derfor ikke nødvendig å ringe for å høre svaret, hvis annet ikke er avtalt.

ENKLE UNDERSØKELSER: Dersom du skal fjerne sting, stelle sår, skylle ører og lignende, kan du ta kontakt for timeavtale på skiftestuen. 
Timeavtale på Laboratoriet

Fra april 2021 er det fint om du bestiller time til tjenestene på laboratoriet grunnet stor pågang og mye venting for pasientene. Har du vært på legetime samme dag, så gjelder ikke dette.


LEGENS TELEFONTID: Dersom du trenger et kort råd eller oppfølging etter time, kan du treffe legen i telefontiden. Legens telefontid er begrenset til korte samtaler av opptil et par minutters varighet.

AVBESTILLING AV TIMER: Avtalte timer som ikke benyttes, må betales, med mindre avbestilling skjer minst dagen før.

Priser hos fastlegen

Gjelder fra 1. juli 2022 - 30.juni 2023

Egendeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt   kr. 160/280,-

Tilegg for konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynte 15 min  kr 10,-

Sykebesøk på dagtid/kveld  kr. 223/357,-

Tilegg for spesialist i allmenmedisin  ved konsultasjon/sykebesøk kr. 52/38,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen /fysioterapi og henvisning til spesialist kr. 59,-

Tilegg for taking av blodprøver og andre prøver kr. 59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment kr. 57,-

 Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tilegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen kr. 116,-

Tilegg for materiell ved bestemte prosedyrer: 

-Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind kr. 67,-

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.  kr. 102,-

-Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. kr. 145

-Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. kr. 198,-

Tilegg for spesielt materiell, medisiner. spiral, kateter, vaksiner m.v.   Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten kr. 59,-

For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmenlege/spesialist  kr. 175/283,- 

Når legen må kreve inn ubetalt honorarer kan legen i tilegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad