Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

NES LEGESENTER

«Velkommen til våre hjemmesider.

 

Ninel Nazarian blir ny fastlege etter Kari Garberg

 

Ferieavvikling sommeren 2024

Tore Magnar Pedersen        uke 29,30,31

Edvin Bach Gansmo             uke 25,26

Morten Einer Asdahl            uke 26,27,28,29

Ninel Nazarian-Namagadi   uke 29,32,33

Boran Babic   06.06 - 11.06 og 22.07 - 19.08

 

 

 07.07 - 19.08

 NYE ÅPNINGSTIDER PÅ TELEFON FRA 01.04.2022

Telefontid i tidsrommet:

kl. 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00      

 

Du trenger ikke lenger å henvende deg i resepsjonen når du kommer til avtalt time. Legen vil rope deg opp. Har du time på skadestuen er det fint om du henvender deg i resepsjonen.

 

 Koronavaksinering 

Du kan nå få koronavaksine på legesenteret, hvis du er i  risikogruppen. Ta kontakt dersom dette er ønskelig. 

 

INFLUENSAVAKSINERING

 Vi vil i år holde åpent for vaksinering på laboratoriet.

Drop in. Ingen timebestilling. Du kan også få vaksinen samtidig, når du er på time hos din fastlege. 

 Dette gjelder pasienter som er i risikogruppe, har passert 65 år og har fastlege ved legesenteret.

 

 

LEGESENTERET BENYTTER OGSÅ HELSE NORGE

 

BENYTT GJERNE DETTE VED HENVENDELSE SOM GJELDER RESEPTER, TIMER ELLER ANDRE SPØRSMÅL.

 

Åpningstider 

Mandag - Fredag   kl. 08.00 - 15.30

Stengt mellom        kl. 12.30 -13.00

Telefonen er åpen  kl. 08.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00 

Laboratoriet er åpen kl. 08.30 - 12.30 og 13.00 - 14.30

Ved behov for legehjelp utenom åpningstider,

ta kontakt med legevakt på tlf. 116117

Trenger du akutt hjelp, ring 113

 

Ved Nes Legesenter bruker vi nå, en betalingsautomat, for betaling av alle tjenester ved kontoret. Informasjon om dette finnes under fanen øverst på siden.

Informasjon om Koronavirus

Den generelle anbefalingen om koronatesting ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

 

For personer i risikogrupper og med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved korona, anbefaler Helsedirektoratet selvtest hver dag i inntil fire dager ved symptomer på luftveisinfeksjon. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt for vurdering av behandling med legemiddelet Paxlovid. Mer informasjon om dette kan du finne på helsenorge.no

 

Dette gjelder nå:

  • Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke  teste deg for korona selv om du har symptomer. Unntaket er personer i risikogruppe.
  • Det er ikke regler for karantene eller isolasjon.
  • Du trenger ikke registrere positiv selvtest.
  • Du trenger ikke ta PCR-test. Behøver du dette for dokumentasjon i koronasertifikatet, må du betale for det selv.

Les mer om koronavirus på helsenorge.no

 Aktuelt

TRENGER DU RÅD VED SYKDOM?

15. august 2008

Via Lenker øverst til høyre på siden, kan du finne råd og veiledning for de mest vanlige temaene. Det presiseres at informasjonen aldri bør erstatte konsultasjon hos lege dersom du eller andre kan være alvorlig syk.

Diabetesklinikk:

23. desember 2007

På vår Diabetesklinikk får du time hos

Tina Schøyen.

 Gir råd og informasjon om bl.a:

-Hva er diabetes

-Opplæring – egenomsorg

-Egenkontroll av blodsukker, hva påvirker blodsukkeret, hvor ofte og når bør det måles.

-Mat og fysisk aktivitet

-Vektreduksjon ved overvekt

-Injeksjonsteknikk ved insulinbehandling og GLP-1- analog.

-Senskader – forebygging, behandling.

-Oppfølging – motivasjon

 Vi holder oss oppdatert gjennom faglige kurs, diabetesforum, hospitering m.m

 

 

Astmaklinikk:

23. desember 2007

Åpen en dag i uken. Her får du time hos lungesykepleier Ranveig Trøsberget.
Hun gjør bl.a:
- Spirometri (lungetesting)
- Informasjon
- Medisinbruk / vurdering
- medisinvirkning / bivirkninger
- røykeavenning
- allergitesting
- inhalasjonsteknikk